Kombinovaný měřicí LED panel

LED Combo-meter pro měření síťového napětí 230V

Tak pod tímto názvem se skrývají tato elegantní kombinovaná měřidla, v provedení LED panelu na 230V. Velkou výhodou je bezkontaktní měření proudu obvodu tak, že vodič, monitorovaného okruhu, prochází po instalaci combo-metru středem jeho izolované měřicí cívky. Čínský výrobce nabízí tento produkt v několika barevných variantách LED displeje. Instalace do panelu se sice předpokládá, ale celá tato hračka jde jistě jednoduše rozebrat a elektronika je tak použitelná volitelně, v libovolné konstrukci.

Přesto, že pro moje technické účely ani tento produkt nebyl ještě dokonalý, jeho technická specifikace naznačuje velice široký a tedy i praktický rozsah využití:

  • Napětí v rozsahu: 60~500V AC
  • Proud v rozsahu: 6~100 A ( pozn.: indikoval mi ale i průtok AC proudu 0,7 A)
  • Frekvenční rozsah: 20-70 Hz

Každého elektrotechnika jistě potěší, že toto "orientační měřidlo" je v instalaci jistě zajímavějším a elegantnějším indikátorem obvodu pod napětím, než obyčejná LED kontrolka, žárovka či doutnavka.


SINOTIMER-Square Combo Meter


Radost-přinášející úspěšné doručení měřiče do ČR


Mnou uvažované využití tohoto Combo-metru je v rozvaděči řízení distribuce elektrické energie z měniče solárních panelů, mezi dva bojlery v domácnosti. Jak mne na dotaz výrobce elektrického měniče pro solární ohřev TUV informoval, na výstupu je střídavé napětí o frekvenci 122 Hz. Tento nestandard se žádnému běžnému měřidlu, určenému pro provoz na frekvenci sítě 50 Hz, prostě nelíbí. Napájím tedy Combo-meter přímo z fáze 230V AC, ale proud měřím ve vodiči, ze solárního systému napájejícího bojlery. Fotografie níže, zachytila stav po západu slunce - v čase 21:11 byl tedy už proud indikován jako nulový. Neodolal jsem však, cvičně si měřič nezapojit.


A protože podobné řešení, ale pro stejnosměrné napětí jsem u mého oblíbeného prodejce (SINOTIMER) nenalezl, objednal jsem obratem druhý kousek, který se pokusím upravit tak, aby bylo možné jej používat i pro indikaci a měření za usměrňovacím můstkem. Originální výrobek, díky napájecímu obvodu se srážecím kondenzátorem (přímo ze sítě 230V AC), nelze v obvodech stejnosměrného napětí bez uvažované úpravy zapojení používat.


UPOZORNĚNÍ:
Tento článek popisuje zařízení, jenž může být vysoce nebezpečné, z důvodu jeho napájení přímo z rozvodné sítě 230V. Toto zařízení by měly instalovat nebo testovat pouze osoby, mající odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Zde uvedený obsah neslouží jako návod a autor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody, vzniklé na majetku nebo zdraví.


Mohlo by vás zajímat: Meteorologická stanice s externím čidlem a barometrem

Posted in Fenomén AliExpress on Aug 28, 2019